en-USja-JPko-KRzh-TWzh-CN
Gate Driver IC
最小化

.Air Condition

.Washing Machine

.3-Phase Motor Inverter Driver

.E-Tool

Part No.VCC Power Supply (V)PhaseVoffsetShut-Down/ResetInput LogicDead TimePin CountPackgeData Sheet
PT560612~151600V-HIN, LINB500ns8SOPDownload
PT561612~153600VvHIN, LIN500ns28, 32SOPDownload
PT561712~153600V-HIN, LIN230ns20, 24, 28SOPDownload
PT5616A12~153600VvHINB, LINB300ns28SOPDownload
PT561810~203200VvHIN, LIN600ns20, 24TSSOPDownload
PT560712~151600V-HIN, LIN500ns8SOPDownload
PT56195.5 ~ 18390VvHIN, LIN500ns20/24, 24TSSOP, QFNDownload
PT56714.5 ~ 32332V-HIN, LIN100ns20TSSOP, QFNDownload
PT56205.5 ~ 181100VvHIN/LINAdj10MSOP 
第1页 总共1页首页   上一页   下一页   末页   
Copyright 2021 by Princeton Technology Corporation | 本网站最佳浏览模式是1024X768
隐私声明  |  服务条款